الف تا ي دانشگاه : اعضای هیات علمی : دکتر علی اکبر حسین رضا

 

 

« بسمه تعالي»

 

رزومه علی اکبر حسین رضا

 

 

نام: علی اکبر       

ع

ل

ی

ا

ک

ب

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگي: حسین رضا

ح

س

ی

ن

ر

ض

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پدر:   احمد    شماره شناسنامه:  594   محل تولد:  اصفهان    محل صدور:  اصفهان   تاريخ تولد:  30/2/60  مذهب: شیعه    تابعيت:   ایران        وضعيت تأهل متأهل    

تلفن محل كار: 03146623705

 

       2- سوابق تحصيلات دانشگاهي:  

مقطع تحصيلي

رشتـه

معدل

دانشگاه محل تحصيل  

كشورمحل­تحصيل 

تاريخ­شروع

تاريخ پايان

كارشناسي ارشد

سازه های آبی

16.68

علوم و تحقیقات تهران

ایران

1/7/84

21/12/87

دكتري

سازه های آبی

18.49

شهید چمران اهواز

ایران

1/7/90

پایان نامه

دوره­هاي­تخصصي­ديگر 

 

 

 

 

 

 

سوابق آموزشي:

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني مؤسسه

تلفــن

شروع  

پايان

1

ازاد فردوس

هیدرولیک- تجهیز و اداره کارگاه- سیالات-مکانیک خاک-

1386

1387

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

05342224901

2

آزاد میانه

استاتیک-مقاومت مصالح-شهر سازی- بناهای آبی

1387

1390

دانشگاه آزاد میانه

04232237040

3

آزاد خوراسگان

هیدرولوژی-استاتیک- ایستایی- خاک

1389

1390

دانشگاه آزاد خوراسگان

03115354001

 

 

 

       سوابق پژوهشي:

        

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­پژوهش­هايي­كه نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

تلفــن

شروع  

پايان

1

شهید چمران اهواز

لینک مدل یک و دو بعدی در رودخانه دز

1390

----

دانشگاه شهید چمران اهواز

06113332043

2

مقاله

لینک مدل یک و دو بعدی در رودخانه دز

1390

 

کنفرانس اهواز

 

 

 

        

   - سوابق اشتغال:

        

رديف

نام محل­كار

واحد سازماني

نوع­مسئوليت

شهرستان

تاريخ

نشـانـي

تلفــن

شروع  

پايان

1

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

دانشگاه آزاد اسلامی

هیات علمی طرح مشمول

میانه

1386

1389

ترکمانچای بلوار امام خمینی (ره)

0424-3222060

2

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر(نیک آباد)

دانشگاه آزاد اسلامی

هیات علمی

اصفهان

1390

اکنون

اصفهان خمینی شهر

03113660011

 

 

 


آرشیو مطالب...