الف تا ي دانشگاه : اعضای هیات علمی : دکتر علی ارشادی

 

بسمه تعالی

 

 

اینجانب علی ارشادی متولد 30/08/1349 دانشجوی دوره دکتری در رشته شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دوره های دبستان، راهنمایی و دبیرستان خود را در شهر اصفهان گذرانده و در سال 1368 دیپلم خود را در رشته ریاضی فیزیک اخذ نمودم.

در همان سال در دانشگاه اصفهان در رشته شیمی کاربردی پذیرفته شدم و تا سال 1372 مدرک لیسانس خود را با معدل 19/16 اخذ نمودم.

در سال 1372 در مقطع کارشناسی ارشد شیمی فیزیک در دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم و این مقطع را نیز در سال 1375 با معدل 40/16 به پایان رساندم.

در طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1373 به صورت بورس تحصیلی به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در آمدم. در طول این مدت مسئولیتهایی از قبیل : معاونت گروه آموزشی به مدت سه سال، مدیریت گروه آموزشی به مدت چهار سال، مسئولیت چاپ و نشر معاونت پژوهشی به مدت یک سال، مسئول باشگاه پژوهشگران جوان به مدت یک سال، مسئول انجمنهای علمی به مدت یک سال و معاونت دانشجویی به مدت سه سال را عهده دار بوده ام  و از فروردین ماه سال 1390 نیز به سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد منصوب گردیدم که این پست هم اکنون نیز ادامه دارد.

در مهر ماه سال 1390 در دوره دکتری رشته شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران پذیرفته شده و هم اکنون درحال تحصیل می باشم.


آرشیو مطالب...