الف تا ي دانشگاه : رشته های تحصیلی

ردیف

نام رشته

مقطع

نظام آموزشی

1 

برق

کاردانی و کارشناسی 

تمام وقت 

2 

عمران

کاردانی و کارشناسی 

تمام وقت 

3 

کامپیوتر

کاردانی و کارشناسی 

تمام وقت 

4 

معماری 

کاردانی

تمام وقت

5

آموزش ابتدایی

کاردانی و کارشناسی 

تمام وقت

6

مکانیک خودرو

کاردانی

تمام وقت

7

تاسیسات

کاردانی

تمام وقت

       
       

 

 

برای دریافت چارت دروس اینجا را کلیک کنید.         


آرشیو مطالب...